Učlanjenje u klub
  • Register
СНПЧ А7 Самара, обзоры принтеров и МФУ

Redovni član može postati svaki gradanin koji poseduje motor ili onaj koji je zainteresovan za promet vozilom i koji prihvata Statut i druge dokumente Udruženja. Maloletna lica mogu sudelovati kao članovi u radu Udruženja.
Članstvo u Udruženje se stiče ispunjavanjem pristupnice i plaćanjem godišnje članarine u cenu je uračunata izrada majica, članskih karti, održavanje web stranice, godišnjica proslava kluba, registraciju u MAS'u i druge troškove koje plaća klub.

Osnovne informacije o članarini na godišnjem nivou 30eura, osnovno pravo članstva imaju osobe sa:

1.  Položenom A kategorijom

2. Plaćenom članarinom za tu godinu

3. Boje kluba (koje stiču primernim vladanjem i učešćem u akcije kluba tokom prve godine, nakon prve godine se predlaže za stalnog člana na skupštini članova)

4. Član Moto Kluba WhiteAngels je i član MAS'a pošto je i klub član MAS'a

Članarina za 2016 god. plaća se do 15.01.2016. svako zakašnjenje se sankcioniše po odluci upravnog odbora.

Član koji ne plati članarinu iz neopravdanih razloga biće sankcionisan nemogućnostima učešća u odlukama i akcijama kluba kao i pogodnostima istog i na kraju oduzimanjem boja kluba.

 

PRAVILNIK PONAŠANJA MOTO KLUB WHITE ANGELS I PRISTUPNICA 

 Član 1. 

Prilikom učlanjenja u klub budući član mora biti predstavljen od već postojećeg člana kluba, nakon čega odlukom ostalih članova stupa u pripravnika, nakon 365 dana pripravničkog staža ima pravo na razmatranje upravnog odbora o prijemu i punopravno članstvo. Boje kluba se dodeljuju isključivo na proslavi dana kluba. Punopravan član ima pravo na dodelu boja kluba.

Sa učlanjenjem član (pripravnik) dobija karticu dokaz o plaćenoj članarini za tu godinu i mali znak prišivku na prednjoj levoj strani prsluka. Da bi postao član mora da poseduje motor i položenu A kategoriju. Prilikom učlanjenja član ne sme da bude: narkoman, alkoholičar, pedofil, ne sme biti agresivan i ne sme biti krivično gonjen. Klub ne sme koristiti u sebi profitabilne svrhe. Mora biti uredan, čist i primeran.

 Član 2. 

Budući član za pripravnički period mora da pokaže interesovanje i zalaganje za klub, prisustvuje sastancima i obaveznim skupštinama (neopravdani nedolazak na tri skupštine i neodazivanjem na akcije kluba snosi disciplinske postupke i izbacivanje iz kluba) nakon njegovih učinka razmatraće se prijem u klub.

 Član 3. 

Član kluba je dužan da članarinu za narednu godinu isplati naj kasnije do 15.aprila tekuće godine. Sledeći član uže porodice plaća 50% od ukupne članarine.

 Član 4.

 Obeležja kluba su kožni prsluk sa čije prednje leve strane stoji znak kluba i na zadnjoj strani nalazi se znak koji se prostire duz celih leđa u podnožju grba i naziv grada takodje na desnom boku prišivka MK. Pošto je klub član MAS-a i prišivka i metalna značka MAS-a se nalaze na prsluku takođe na levoj strani.Prsluk tipski, crn, kožni boje prišivene po datom pravilu kluba. Prsluk ne sme da ima boje i obeležja drugih moto klubova na leđima nikakve ukrase a na prednjoj desnoj strani ukrase ne veće od 10x10cm tu spadaju značke, prišivke i pločice.Prsluk i boje kluba se ne otuđuju i ne pozajmljuju. Nepoštovanje snosi sankcije i isčlanjenje iz kluba. 

Član 5.

Članstvo u Motoklubu prestaje :- dobrovoljnim istupanjem;- brisanjem iz evidencije;- isključivanjem na osnovu odluke Upravnog odbora Moto kluba;- prestankom rada Moto kluba;- smrti člana Moto kluba. Smatra se da je član istupio iz Moto kluba ukoliko pismeno podnese zahtev i dobije rešenje prestanku članstva.

Član koji dobrovoljno napusti klub zbog prelaska u drugi ili bude izbačen dužan je da vrati boje kluba bez nadoknade u suprotnom biće sudski gonjen od kluba.

Član koji usled starosti, bolesti napušta klub može da zadrži boje sa obavezom da poštuje i dalje pomaže radu kluba.

Član 6. 

Pravila ponašanja u vožnji:

Pre polaska motor mora da bude spreman sa gorivom u datom i dogovorenom terminu tolerancija postoji 15min od zakazanog vremena polaska.

Na čelu kolone predsednik kluba iza ostali članovi kako je ko zauzeo mesto bez promena formacija i preticanja u toku vožnje.

Motor ne sme da ometa kolonu bržom ili sporijom vožnjom. Neprimerno ponašanje u toku vožnje snosi disciplinsku izbacivanje iz kluba.

Slučaj zaustavljanja kolone zbog kvara i defekta na motoru nekog od članova signalom podignuta desna ruka zaustavlja se kolona i sledi interni dogovor u datoj situaciji.

Dolazak na skup svi članovi plaćaju ulazak u organizovani kamp. Parkiranje motora svi zajedno i u istu stranu. Veća grupa posedovaće tendu i kamp opremu koju će ako je moguće klub poneti u većem vozilu.

Obaveznu disciplinu u kampu organizovaće naj viši čin.

Povratak formacijski obavezan za sve izuzev slučajeva kada je član primoran da krene ranije takođe ima obavezu da se javi ranije za svoj prevremeni povratak. Povratak se svim članovima definiše ranije vreme, dan.

 Član 7. 

Član kluba obavezan je da se pridržava svih zakonskih odredbi koji su definisani u pravilniku i Statutu moto kluba WhiteAngels i svojim ponašanjem daje primer mlađim članovima.

       

Predsednik kluba:                                                                               Član kluba:

_____________________                                                                 ____________________