Bajker novine
  • Register

Kad krenete na vožnju u dvoje, ne predvidjajte, da je saputniku(ci) poznato, kako treba da se ponaša na zadnjem sedištu. Pre nego što »pustim« novog saputnika na moj motocikl, predajem mu kratku lekciju o njegovoj ulogi na motociklu i ponašanju za vreme vožnje…

Objasnim mu, da dok je na mom motockliu, ON je šef – ako treba iz bilo kog razloga stati ili voziti sporije, mi ćemo to i uraditi. Objasnim mu da nemam nikakve namere da ga uplašim, nego samo želim da mu ulepšam doživljaj.

Ali to lepo iskustvo ima i svoju cenu: odlično treba da izvrši četiri zadatka, a mora i obećati da će NA motocikl i SA NJEGA sići samo kad mu ja dozvolim – tada kad će menjač biti u ler poziciji, kada imam obe noge na podu, centralni i stranski štender podignut i kad mu klimnem glavom, tek onda može da se popne. Isto važi i za silaženje sa motocikla. I još nešto da dodam: svoju težinu neka, za vreme penjanja/silaženja, pokuša da nacentrira na motocikl – neka motocikl ne VUČE prema sebi, nego bolje da SEBE POTISKUJE na motocikl.

Dogovorimo se i za neki signal za usporenje i za prekid vožnje, obično na način da me »povuče« za pojas na jakni. Objasnim mu još da za vreme vožnje ne pokušava komunicirati samnom jer neće niko od nas ništa čuti – ako je nešto važno, staćemo, inače će morati stvar da sačeka do prvog mogućeg zaustavljanja.

Što se same vožnje tiče objasnim mu da najviše volim da se ponaša kao džak krompira – nikako da mi pokušava »pomoći« ili drukčije aktivno saradjivati u vožnji kroz krivine. Najlakše je ako se opusti i preda se kretanju. I još o pomeranju: položaj na sedištu može da menja, ali ne grubo i previše, tek toliko koliko mu je potrebno da se udobnije namesti.

Kažem mu da nikad nisam imao udesa, ali bez obzira šta da se desi svoje noge treba da drži na svojoj pedali – nikada ne sme da ih spusti na pod da bi kao »pomogao zadržati motockl od pada«. Najbezbednije je da noge i ruke zadrži tesno uz sebe, i (ili posebno) u slučaju udesa.

No, što se tiče pomenutih četiri zadatka koje ima saputnik, ovako:

* Mora da pozdravi sve motoriste koje sretnemo na putu
* Mahati svim policajcima koji nisu u/na svojim vozilima (recimo motoristima koji brine za bolji protok saobraćaja)
* Mahati mora deci koji pokazuju bilo kakvo zanimanje za naš dolazeći motocikl
* Svetu treba da da do znanja da na motoru krajnje uživa, pogotovo tamo gde stanemo

I još nešto mojih (ličnih) pravila za vožnju sa saputnikom:

* Jedina stvar, koju hoću da objasnim (i sa kojom se »prepucavam«) jeste ta, da vožnja motorom može biti bezbedna i puna uživanja.

* Izazov je kod menjanja brzina kojeg saputnik ne oseti – da mu glava ne klima napred/nazad

* Krenuti i zaustaviti je druga stvar kod koje želim postići potpunu mekoću – saputnik nekad ne bi osetio kada smo krenuli ili kada smo se potpuno zaustavili.